stroke-linejoin="round" stroke-miterlimit="2">
Restaurant

Kagaya 加賀屋

Kagaya,  Charlottenstraße 60,  40210 Düsseldorf

Kontakt

Adresse

Kagaya

Charlottenstraße 60

40210 Düsseldorf

Telefon +49 211 83025019